This is us

Beyond by Andpeople AB (Andpeople) utgår från Sverige men arbetar med global konsultation tillsammans med internationella kunder. Vi är en strategisk partner för professionell analys och utveckling i samband med affärsutveckling och digital transformation. Vi stödjer från koncernledning till operativa medarbetare för att innovation ska kombineras med den nuvarande operativa verksamheten.

Vårt team har lång erfarenhet från små entreprenöriella företag till stora börsnoterade koncerner med internationell verksamhet. Vi hjälper våra kunder att kontinuerligt förbättra verksamheten och vi utvecklar ledare med starkt fokus på ledarskap, företagskultur, digitalt tänkande och innovation.

Scroll down to learn more about us.

With You

Tillsammans med våra kunder hittar vi potentiella möjligheter för värdeskapande och tillväxt genom att förstå ny teknologi och nätverkssamhället. Vi arbetar med IT/IS landskapet för att eliminera risker i en uppkopplad omvärld och stöttar i att uppfylla lagkrav som GDPR.

Vi arbetar med koncernledning, lokala ledningsgrupper, teamledare, tjänstemän och kollektiva för att skapa en röd tråd genom hela bolaget och utväxling i alla medarbetare genom en värdegrundsdriven kultur där alla förstår sin möjlighet att bidra och kan känna engagemang i bolagets VARFÖR.

Vi har ett nätverk av experter med kunskap inom ny teknologi.

Meet the team

image

A

ANNE-LIE ALMQVIST

CEO & Founder

070-5844 331
anne-lie@andpeople.se

image

S

SUSANNE HAEGERSTAM

Customer Success & Founder

070-5771 219
susanne@andpeople.se

image

C

CARIN LJUNG

Customer Success

070-5844 388
carin@andpeople.se

image

L

LOUISE LINDSTRÖM

Customer Success

070-3204 179
louise@andpeople.se

Core Values

Beyond with Culture & Technology

 • Ledarskap, teknologi och värdeskapande i en komplex omvärld
 • Gå bortom med metoder för att matcha människors behov med vad som är tekniskt genomförbart

Passion for business

 • Livskraftiga affärsstrategier som kan konverteras till kundvärde och marknadsmöjligheter
 • Plattformsbaserade affärsmodeller och värde i nätverkseffekter

Time for value

 • Tid för innovationer som ger energi och stolthet
 • Balans i livet för långsiktighet och hållbarhet

Some clients we work with

Strategic Partnerships

Licenses

http://www.ipu1973.se

The Challenge

Översätta ny teknologi till strategier och avkoda det okända i omvärlden när vi inte kan förlita oss på historiska antaganden. Utveckla ledare och organisation för att hantera nya kundbehov och människor i ett nätverkssamhälle.

The Solution

Att avkoda det komplexa i en global uppkopplad omvärld där vi utvecklar och planerar för framtiden samtidigt som den dagliga verksamhet pågår och ständigt förbättras.
Att använda människors drivkrafter och finna nya synsätt som skapar potential i verksamheter med tillgångar man har eller inte ens vet att man behöver.

The Result

Att praktiskt kunna driva verksamheten idag samtidigt som man utvecklar morgondagens nya affärsmodeller med strategiska partnerskap i ett nätverkssamhälle och riskeliminering i en globalt uppkopplad värld.
En företagskultur med ledarskap och medarbetarskap som tryggt hanterar en osäker och ständigt föränderlig omvärld.

Are you ready?

Hur analyserar vi vad som händer i omvärlden och får med det i våra strategier?

Hur får vi trygga ledare i en osäker omvärld?

Hur får vi ett digitalt mindset i det löpande arbetet?

Hur får vi trygga medarbetare så kärnkompetensen stannar i verksamheten och känner motivation istället för rädsla?

We are ready

Framtiden dyker inte bara upp – någon skapar den. Varför inte vi tillsammans?

A way to your success?

People & Culture

 • Beslut
  Beslutsfattare med höjd blick

  Ledare som kontinuerligt är uppdaterade och kan arbeta strategiskt med vad som händer i omvärlden och ser trender långsiktigt och navigerar tryggt i en osäker omvärld med hjälp av nätverk.

 • Värdegrund
  Värdegrundsdriven kultur

  Innovativ verksamhetskultur som attraherar, utvecklar & tillåter medarbetare att ständigt förbättra och hitta lösningar och möjligheter. En kultur där människor samverkar och skapar trygghet och självförtroende.

 • Ledarskap
  Framtidens ledarskap & medarbetarskap

  Ledare som verkar för att medarbetare ska kunna vara sin bästa version av sig själva med hjälp av drivkrafter, samverkan, empati, civilkurage och ett genuint intresse i mänskliga beteenden.

 • Digital & fysisk värld
  Koppla samman digital & fysisk värld

  Förstå teknikutveckling i ett samhälleligt perspektiv och vad det gör med mänskliga beteenden för att utveckla verksamheten. Att ha en mix av digitala och mänskliga verktyg i verksamheten för ökad kund- och medarbetarupplevelse.

HOW? Skräddarsytt för verksamheten, i utbildningsform eller öppna seminarier och workshops

»Read more«

Digital utveckling

 • Beslut
  Beslutsfattare med höjd blick

  Ledare som kontinuerligt är uppdaterade och kan arbeta strategiskt med vad som händer i omvärlden och ser trender långsiktigt och navigerar tryggt i en osäker omvärld med hjälp av nätverk.

 • Nätverks-samhälle
  Värdeskapande i ett nätverkssamhälle

  Framgången i att väva ihop människor, utveckling i teknologi & finans och open source för att skapa nytt värde och inte bara förbättra befintligt värde. Förmågan att skapa tilliten i ekosystem och plattformar som flyttar gränser i branschen.

 • Designar framtiden
  Innovativ verksamhetskultur som designar framtiden

  Innovativ verksamhetskultur som har ledarskap, metoder och förmågor att hitta lösningar och möjligheter i befintlig verksamhet samtidigt som framtidens verksamhet skapas.

 • Strategiska partnerskap
  Strategiska partnerskap och integritet i en uppkopplad värld

  Access till mångfald i perspektiv och samverkan genom nätverk och partnerskap för utveckling av både verksamhet och människor. Riskeliminering med säkra beteenden baserat på etik, integritet och cybersäkerhet.

HOW? Skräddarsytt för verksamheten, i utbildningsform eller öppna seminarier och workshops

»Read more«

Svenska språket & inkluderande verksamhetskultur

 • Svensk affärskultur
  Kunskaper för att navigera i svenskt samhälle och i svensk affärskultur

  Visuell svensk kultur, outtalade regler i samhället och undermedvetna delar av svensk kultur men även den lokala verksamhetskulturen och historiken bakom den

 • Språk
  Kundanpassad situationsbaserad språkutbildning för privatliv och yrkesliv

  Viktigaste yrkesmässiga vokabuläret i det dagliga arbetet. Vardagssvenska för att kunna hantera allt från det sociala vid fikabordet till att sätta ord på känslor. Möjligheter att ”hoppa in” i ett pågående samtal på svenska även om man inte förstår ämnet fullt ut.

 • Verksamhets-kultur
  Ledare & medarbetare med fokus på verksamhetskultur & inkludering

  Språk, verksamhetskultur och arbetsinnehåll samspelar så relationer byggs genom en känsla av delaktighet med fokus på möjligheter. Ledare och medarbetare som stöd med tydlig koppling till strategier och kompetensbehov i verksamheten.

 • Blandad inlärning
  Blandad inlärning för glädje, engagemang och självförtroende

  Väl övervägd integration av ansikte-mot-ansikte miljöer och digitala innehåll, för att skapa en interaktiv inlärning via inspirerande sessioner, gamification, musik & digitala verktyg.

HOW? Tillsammans med vår partner Swedish for Professionals 168.000 kr för 10 personer dvs 16.800 kr per person. Vi skapar också grupper med medarbetare från olika verksamheter.

MORE? Klicka här för mer info

»Read more«

GDPR & Säkra beteenden

 • Utbildning
  Utbildning

  Kring lagstiftning samt de praktiska momenten för att implementera GDPR på en grundläggande nivå.

 • Verktyg
  Verktyg

  Presenteras för att enkelt kunna ta sig igenom implementeringsfasen och få en strukturerad dokumentation med stöd av juridik, men också för att fortsatt kunna följa lagen när den uppdateras med förändringar och ny praxis.

 • Praktisk del
  Praktisk del

  Steg för steg implementeras GDPR-delarna i organisationen och vi diskuterar frågeställningar och problemen man stöter på under resans gång i grupp, där samtliga tar del av all information och olika scenarios. På så sätt breddar vi allas kunskaper tillsammans.

HOW? Skräddarsytt för verksamheten, i utbildningsform eller öppna seminarier och workshops

»Read more«

Coming events & trainings

Här listar vi alla våra kommande event

DIGITAL UTVECKLING & FRAMTIDENS LEDARSKAP START 3/9 2019 - JÖNKÖPING

 • Digitalt Mindset

  Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det kan göra för din affär? Vet du hur data kan skapa affärsvärde och nya affärsmodeller? Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på? Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling. 67% av företagsledare som har deltagit tyckte utbildningen var MYCKET BRA och 78% säger att det är MYCKET TROLIGT att de rekommenderar andra att gå den.

 • Om kursen

  Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom affärs-, organisation- och processutveckling. Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling. Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ett och samma case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt. Ni möter en mix av föreläsare kombinerat med ledare som visar pågående utveckling i deras verksamheter och branscher.

WHERE? I Jönköpinsregionen

WHEN? Fyra heldagar Tis 3/9, Tis-Ons 1-2/10 samt Mån 11/11

HOW? Pris: 19.900 kr per person

MORE? Läs mer här...

DIGITAL UTVECKLING & FRAMTIDENS LEDARSKAP START 10/9 2019 - BORÅS

 • Digitalt mindset

  Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det kan göra för din affär? Vet du hur data kan skapa affärsvärde och nya affärsmodeller? Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på? Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling. 67% av företagsledare som har deltagit tyckte utbildningen var MYCKET BRA och 78% säger att det är MYCKET TROLIGT att de rekommenderar andra att gå den.

 • Om kursen

  Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom affärs-, organisation- och processutveckling. Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling. Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ett och samma case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt. Ni möter en mix av föreläsare kombinerat med ledare som visar pågående utveckling i deras verksamheter och branscher.

WHERE? Kinnarps (Showroom), Företagsgatan 14, 504 64 i Borås

WHEN? Fyra heldagar Tis 10/9, Tis-Ons 8-9/10 och Ons 20/11

HOW? Pris: 19.900 kr per person

MORE? Läs mer här...

EKONOMENS ROLL I DIGITAL UTVECKLING START 12/9 2019

 • BESLUT & DATA I REALTID

  Är du intresserad av hur teknikutveckling påverkar beteendeförändringar och vad det innebär för ekonomifunktionen? Vill du bidra med större värde i att se framåt i beslutsunderlag för affärsutveckling och lägga mindre tid på att summera historisk information i Excel? Är du i behov av metoder för att kunna vara mer innovativ samtidigt som den dagliga verksamheten rullar på? Svarar du ja på någon av dessa frågor är du varmt välkommen att vara med oss under 4 dagar. Under dessa dagar förmedlar vi teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att framgångsrikt leda förändringsarbete med digital utveckling. 67% av de som har deltagit tyckte utbildningen var MYCKET BRA och 78% säger att det är MYCKET TROLIGT att de rekommenderar andra att gå den.

 • Om kursen

  Dagarna kommer ge dig en bred och grundläggande översikt över arbetet i digital utveckling inom data och processutveckling och vad som får en påverkan på ekonomi, redovisning och revision. Vi kommer utgå ifrån den normala arbetsprocessen där du som kursdeltagare lär dig om metoder och logik för att gå ifrån strategi till handling. Under våra fyra dagar tillsammans kommer vi även jobba med ert eget case där vi utövar det teoretiska vi lärt oss praktiskt. Ni möter en mix av föreläsare kombinerat med ledare som visar pågående utveckling i deras verksamheter och branscher.

WHERE? I Jönköpingsregionen

WHEN? Fyra heldagar Tor 12/9, Mån-Tis 14-15/10 samt Tis 19/11

HOW? Pris: 19.900 kr/person

MORE? Läs mer här...

Application

Thanks for contacting us, we'll be in touch soon!

Access to talent

Vi söker access till unga och äldre talanger. Människor som har en passion för att dela idéer och förverkliga fantastiska uppdrag tillsammans med oss.

Skriv till oss på jobs@andpeople.se

Networking

Oavsett om du är en global börsnoterad koncern, en lokal enterprenör, en nystartad verksamhet eller bara någon med en idé eller en pågående idé om ett projekt. Du borde skicka ett mail till oss.

Kontakta oss på anne-lie@andpeople.se susanne@andpeople.se

We are ready

Thanks for contacting us, we'll be in touch soon!