This is us

Beyond by Andpeople AB (Andpeople) utgår från Sverige men arbetar med global konsultation tillsammans med internationella kunder. Vi är en strategisk partner för professionell analys och utveckling i samband med affärsutveckling och digital transformation. Vi stödjer från koncernledning till operativa medarbetare för att innovation ska kombineras med den nuvarande operativa verksamheten.

Vårt team har lång erfarenhet från små entreprenöriella företag till stora börsnoterade koncerner med internationell verksamhet. Vi hjälper våra kunder att kontinuerligt förbättra verksamheten och vi utvecklar ledare med starkt fokus på ledarskap, företagskultur, digitalt tänkande och innovation.

Scroll down to learn more about us.

With You

Tillsammans med våra kunder hittar vi potentiella möjligheter för värdeskapande och tillväxt genom att förstå ny teknologi och nätverkssamhället. Vi arbetar med IT/IS landskapet för att eliminera risker i en uppkopplad omvärld och stöttar i att uppfylla lagkrav som GDPR.

Vi arbetar med koncernledning, lokala ledningsgrupper, teamledare, tjänstemän och kollektiva för att skapa en röd tråd genom hela bolaget och utväxling i alla medarbetare genom en värdegrundsdriven kultur där alla förstår sin möjlighet att bidra och kan känna engagemang i bolagets VARFÖR.

Vi har ett nätverk av experter med kunskap inom ny teknologi.

Meet the team

image

A

ANNE-LIE ALMQVIST

CEO & Founder

image

S

SUSANNE HAEGERSTAM

Customer Success & Founder

image

M

MARIE-ASTRID LÖFDAHL

Customer Success

image

K

KIM NIEMELÄ

Customer Success

Core Values

Beyond with Culture & Technology

  • Ledarskap, teknologi och värdeskapande i en komplex omvärld
  • Gå bortom med metoder för att matcha människors behov med vad som är tekniskt genomförbart

Passion for business

  • Livskraftiga affärsstrategier som kan konverteras till kundvärde och marknadsmöjligheter
  • Plattformsbaserade affärsmodeller och värde i nätverkseffekter

Time for value

  • Tid för innovationer som ger energi och stolthet
  • Balans i livet för långsiktighet och hållbarhet

Some clients we work with

https://www.worksystem.se/
https://svarvning.nu/
http://www.vaggeryd.se/
https://www.sveba-dahlen.se/sv
https://www.normagroup.com/corp/en/home/
https://www.rjl.se/
https://www.eldon.com/sv-SE/
http://www.bluewall.se
https://steriks.se/
http://www.ahlins.com
https://iuc-sjuharad.se/
https://www.robotmuralist.com/
https://www.jrlab.se/
http://www.foretagarna.se
https://www.almi.se/
https://www.smalandsvillan.se/
https://www.swedoor.se/om-swedoor-jw/
https://www.trr.se/
http://www.skeppshultsupply.se
https://sciencepark.se/
http://www.inwido.com
http://www.skeppshultstegen.se
http://www.alackering.se
https://www.idata.se/
https://steelform.se/
http://BLB%20Industries
https://www.junic.se/sv/
http://proficore.se/
http://www.alakiernia.pl
http://www.vpp-system.se
https://tikspac.com/
http://www.laholmsglas.se
http://IPGlass
https://www.bohnenkamp.se/
http://www.sivab.com/
http://www.husqvarnagroup.com
http://www.mpq.se
https://pmccylinders.se/sv/

Licenses & Certificates

http://www.ipu1973.se
http://Professional%20Scrum%20Master%20I

The Challenge

Översätta ny teknologi till strategier och avkoda det okända i omvärlden när vi inte kan förlita oss på historiska antaganden. Utveckla ledare och organisation för att hantera nya kundbehov och människor i ett nätverkssamhälle.

The Solution

Att avkoda det komplexa i en global uppkopplad omvärld där vi utvecklar och planerar för framtiden samtidigt som den dagliga verksamhet pågår och ständigt förbättras.
Att använda människors drivkrafter och finna nya synsätt som skapar potential i verksamheter med tillgångar man har eller inte ens vet att man behöver.

The Result

Att praktiskt kunna driva verksamheten idag samtidigt som man utvecklar morgondagens nya affärsmodeller med strategiska partnerskap i ett nätverkssamhälle och riskeliminering i en globalt uppkopplad värld.
En företagskultur med ledarskap och medarbetarskap som tryggt hanterar en osäker och ständigt föränderlig omvärld.

Are you ready?

Hur analyserar vi vad som händer i omvärlden och får med det i våra strategier?

Hur får vi trygga ledare i en osäker omvärld?

Hur får vi ett digitalt mindset i det löpande arbetet?

Hur får vi trygga medarbetare så kärnkompetensen stannar i verksamheten och känner motivation istället för rädsla?

We are ready

Framtiden dyker inte bara upp – någon skapar den. Varför inte vi tillsammans?

Networking

Oavsett om du är en global börsnoterad koncern, en lokal enterprenör, en nystartad verksamhet eller bara någon med en idé eller en pågående idé om ett projekt. Du borde skicka ett mail till oss.

Kontakta oss på anne-lie@andpeople.se

Access to talent

Vi söker access till unga och äldre talanger. Människor som har en passion för att dela idéer och förverkliga fantastiska uppdrag tillsammans med oss.

Skriv till oss på jobs@andpeople.se