This is us

Beyond by Andpeople AB (Andpeople) utgår från Sverige men arbetar med global konsultation tillsammans med internationella kunder. Vi är specialiserade på strategisk rådgivning, analys och professionell utveckling i samband med digital transformation i kombination med den nuvarande operativa verksamheten.

Vårt team har lång erfarenhet från små entreprenöriella företag till stora börsnoterade koncerner med internationell verksamhet. Vi hjälper våra kunder att kontinuerligt förbättra verksamheten och vi utvecklar ledare med starkt fokus på ledarskap, företagskultur, digitalt tänkande och innovation.

Scroll down to learn more about us.

With You

Tillsammans med våra kunder hittar vi potentiella möjligheter för värdeskapande och tillväxt genom att förstå ny teknologi och nätverkssamhället. Vi arbetar med IT/IS landskapet för att eliminera risker i en uppkopplad omvärld och stöttar i att uppfylla lagkrav som GDPR.

Vi arbetar med koncernledning, lokala ledningsgrupper, teamledare, tjänstemän och kollektiva för att skapa en röd tråd genom hela bolaget och utväxling i alla medarbetare genom en värdegrundsdriven kultur där alla förstår sin möjlighet att bidra och kan känna engagemang i bolagets VARFÖR.

Vi har ett nätverk av experter med kunskap inom ny teknologi.

Meet the team

image

A

Anne-lie Almqvist

CEO & Founder

070-5844 331
anne-lie@andpeople.se

image

S

Susanne Haegerstam

Customer Success & Founder

070-5771 219
susanne@andpeople.se

image

C

Carin Ljung

Customer Success

070-5844 388
carin@andpeople.se

Core Values

Beyond with Culture & Technology

 • Ledarskap, teknologi och värdeskapande i en komplex omvärld
 • Gå bortom med metoder för att matcha människors behov med vad som är tekniskt genomförbart

Passion for business

 • Livskraftiga affärsstrategier som kan konverteras till kundvärde och marknadsmöjligheter
 • Plattformsbaserade affärsmodeller och värde i nätverkseffekter

Time for value

 • Tid för innovationer som ger energi och stolthet
 • Balans i livet för långsiktighet och hållbarhet

Strategic Partnerships

Licenses

http://www.ipu1973.se

The Challenge

Översätta ny teknologi till strategier och avkoda det okända i omvärlden när vi inte kan förlita oss på historiska antaganden. Utveckla ledare och organisation för att hantera nya kundbehov och människor i ett nätverkssamhälle.

The Solution

Att avkoda det komplexa i en global uppkopplad omvärld där vi utvecklar och planerar för framtiden samtidigt som den dagliga verksamhet pågår och ständigt förbättras.
Att använda människors drivkrafter och finna nya synsätt som skapar potential i verksamheter med tillgångar man har eller inte ens vet att man behöver.

The Result

Att praktiskt kunna driva verksamheten idag samtidigt som man utvecklar morgondagens nya affärsmodeller med strategiska partnerskap i ett nätverkssamhälle och riskeliminering i en globalt uppkopplad värld.
En företagskultur med ledarskap och medarbetarskap som tryggt hanterar en osäker och ständigt föränderlig omvärld.

Are you ready?

Har ni tid att lyfta blicken och reflektera innan ni “drabbas” av omvärldens händelser?

Hur får ni fler engagerade medarbetare som förstår omvärlden och leder sig själva i linje med er vision?

Vågar ni fråga era medarbetare vad som får dem att rekommendera er som arbetsgivare?

We are ready

Framtiden dyker inte bara upp – någon skapar den. Varför inte vi tillsammans?

A way to your success?

People & Organization

 • Beslut
  Beslutsfattare med höjd blick

  Ledare som kontinuerligt är uppdaterade och kan arbeta strategiskt med vad som händer i omvärlden och ser trender långsiktigt och navigerar tryggt i en osäker omvärld med hjälp av nätverk.

 • Värdegrund
  Värdegrundsdriven

  Innovativ verksamhetskultur som attraherar, utvecklar & tillåter medarbetare att ständigt förbättra och hitta lösningar och möjligheter. En kultur där människor samverkar och skapar trygghet och självförtroende.

 • Ledarskap
  Framtidens ledarskap & medarbetarskap

  Ledare som verkar för att medarbetare ska kunna vara sin bästa version av sig själva med hjälp av drivkrafter, samverkan, empati, civilkurage och ett genuint intresse i mänskliga beteenden.

 • Digital & fysisk värld
  Koppla samman digital & fysisk värld

  Förstå teknikutveckling i ett samhälleligt perspektiv och vad det gör med mänskliga beteenden för att utveckla verksamheten. Att ha en mix av digitala och mänskliga verktyg i verksamheten för ökad kund- och medarbetarupplevelse.

HOW? Öppna workshops från 1.795 kr/person och halvdag Kundanpassade lösningar från 1.200 kr/h vid löpande räkning eller enligt offert.

»Read more«

Digital utveckling

 • Beslut
  Beslutsfattare med höjd blick

  Ledare som kontinuerligt är uppdaterade och kan arbeta strategiskt med vad som händer i omvärlden och ser trender långsiktigt och navigerar tryggt i en osäker omvärld med hjälp av nätverk.

 • Nätverks-samhälle
  Värdeskapande i ett nätverkssamhälle

  Framgången i att väva ihop människor, utveckling i teknologi & finans och open source för att skapa nytt värde och inte bara förbättra det befintligt värde. Förmågan att skapa tilliten i ekosystem och plattformar som flyttar gränser i branschen.

 • Designar framtiden
  Innovativ verksamhetskultur som designar framtiden

  Innovativ verksamhetskultur som har ledarskap, metoder och förmågor att hitta lösningar och möjligheter i befintlig verksamhet samtidigt som framtidens verksamhet skapas.

 • Strategiska partnerskap
  Strategiska partnerskap och integritet i en uppkopplad värld

  Access till mångfald i perspektiv och samverkan genom nätverk och partnerskap för utveckling av både verksamhet och människor. Riskeliminering med säkra beteenden baserat på etik, integritet och cybersäkerhet.

HOW? Öppna workshops från 1.995 kr/person och halvdag. Kundanpassade lösningar från 1.500 kr/h vid löpande räkning eller enligt offert

»Read more«

Svenska språket & inkluderande verksamhetskultur

 • Svensk affärskultur
  Kunskaper för att navigera i svenskt samhälle och på svensk affärskultur

  Visuell svensk kultur, outtalade regler i samhället och undermedvetna delar av svensk kultur men även den lokala verksamhetskulturen och historiken bakom den

 • Språk
  Kundanpassad situationsbaserad språkutbildning för privatliv och yrkesliv

  Viktigaste yrkesmässiga vokabuläret i det dagliga arbetet. Vardagssvenska för att kunna hantera allt från det sociala vid fikabordet till att sätta ord på känslor. Möjligheter att ”hoppa in” i ett pågående samtal på svenska även om man inte förstår ämnet fullt ut.

 • Verksamhets-kultur
  Ledare & medarbetare med fokus på verksamhetskultur & inkludering

  Språk, verksamhetskultur och arbetsinnehåll samspelar så relationer byggs genom en känsla av delaktighet med fokus på möjligheter. Ledare och medarbetare som stöd med tydlig koppling till strategier och kompetensbehov i verksamheten.

 • Blandad inlärning
  Blandad inlärning för glädje, engagemang och självförtroende

  Väl övervägd integration av ansikte-mot-ansikte miljöer och digitala innehåll, för att skapa en interaktiv inlärning via inspirerande sessioner, gamification, musik & digitala verktyg.

HOW? 168.000 kr för 10 personer dvs 16.800 kr per person. Vi skapar också grupper med medarbetare från olika verksamheter.

MORE? Klicka här för mer info

»Read more«

GDPR & Säkra beteenden

 • Utbildning
  Utbildning

  Kring lagstiftning samt de praktiska momenten för att implementera GDPR på en grundläggande nivå.

 • Verktyg
  Verktyg

  Presenteras för att enkelt kunna ta sig igenom implementeringsfasen och få en strukturerad dokumentation med stöd av juridik, men också för att fortsatt kunna följa lagen när den uppdateras med förändringar och ny praxis.

 • Praktisk del
  Praktisk del

  Steg för steg implementeras GDPR-delarna i organisationen och vi diskuterar frågeställningar och problemen man stöter på under resans gång i grupp, där samtliga tar del av all information och olika scenarios. På så sätt breddar vi allas kunskaper tillsammans.

HOW? Öppna workshops från 7.500 kr/person för 5 block med 3 h per gång. Kundanpassade lösningar från 1.200 kr/h vid löpande räkning eller enligt offert.

»Read more«

Coming events & trainings

Här listar vi alla våra kommande event

SVENSKA SPRÅKET & INKLUDERANDE KULTUR 24/1 2019

 • Värde för alla

  Det finns ett stort värde i att få rätt möjligheter och verktyg att lära sig språk i vuxen ålder. Vi ger förutsättningarna att lyckas med passionerade utbildare som hjälper dig både som människa och i din yrkesroll. Samtidigt arbetar vi med alla medarbetare för att skapa teamkänsla och en arbetsmiljö där alla medarbetare respekterar och inkluderar varandra.

WHERE? På Gro36

WHEN? 24/1 2019 kl 08.15-09.30. Frukost från 08.00.

HOW? Pris: Kostnadsfritt

DIGITAL UTVECKLING START v.4 2019

 • Mindset

  Digitalisering handlar om människor och oavsett vilken ny teknologi man väljer. För dig som vill komma vidare med ditt digitaliserings MINDSET erbjuder vi nu fyra tillfällen där vi på ett djupare plan kombinerar föreläsningar, studiebesök, gemensamt arbete med verk­ligt affärscase och enskilda reflektioner för egen verksamhet. Vi arbetar med att tolka omvärld & teknologi till strategier, verktyg för att designa framtiden, framtidens ledare & medarbetare samt strategiska partnerskap och hur man skalar upp affärer och idéer.

WHERE? I Jönköpinsregionen

WHEN? Fyra heldagar Feb-Maj 2019

HOW? Pris: 19.900 kr per person

Application

Thanks for contacting us, we'll be in touch soon!

Access to talent

Vi söker access till unga och äldre talanger. Människor som har en passion för att dela idéer och förverkliga fantastiska uppdrag tillsammans med oss.

Skriv till oss på jobs@andpeople.se

Networking

Oavsett om du är en global börsnoterad koncern, en lokal enterprenör, en nystartad verksamhet eller bara någon med en idé eller en pågående idé om ett projekt. Du borde skicka ett mail till oss.

Kontakta oss på anne-lie@andpeople.se susanne@andpeople.se

We are ready

Thanks for contacting us, we'll be in touch soon!