This is us

Beyond by Andpeople AB (Andpeople) utgår från Sverige men arbetar med global konsultation tillsammans med internationella kunder. Vi är en strategisk partner för professionell analys och utveckling i samband med affärsutveckling och digital transformation. Vi stödjer från koncernledning till operativa medarbetare för att innovation ska kombineras med den nuvarande operativa verksamheten.

Vårt team har lång erfarenhet från små entreprenöriella företag till stora börsnoterade koncerner med internationell verksamhet. Vi hjälper våra kunder att kontinuerligt förbättra verksamheten och vi utvecklar ledare med starkt fokus på ledarskap, företagskultur, digitalt tänkande och innovation.

Scroll down to learn more about us.

[instascrape]

With You

Tillsammans med våra kunder hittar vi potentiella möjligheter för värdeskapande och tillväxt genom att förstå ny teknologi och nätverkssamhället. Vi arbetar med IT/IS landskapet för att eliminera risker i en uppkopplad omvärld och stöttar i att uppfylla lagkrav som GDPR.

Vi arbetar med koncernledning, lokala ledningsgrupper, teamledare, tjänstemän och kollektiva för att skapa en röd tråd genom hela bolaget och utväxling i alla medarbetare genom en värdegrundsdriven kultur där alla förstår sin möjlighet att bidra och kan känna engagemang i bolagets VARFÖR.

Vi har ett nätverk av experter med kunskap inom ny teknologi.

Meet the team

image

A

ANNE-LIE ALMQVIST

CEO & Founder

image

S

SUSANNE HAEGERSTAM

Customer Success & Founder

image

M

MARIE-ASTRID LÖFDAHL

Customer Success

image

K

KIM NIEMELÄ

Customer Success

Core Values

Beyond with Culture & Technology

 • Ledarskap, teknologi och värdeskapande i en komplex omvärld
 • Gå bortom med metoder för att matcha människors behov med vad som är tekniskt genomförbart

Passion for business

 • Livskraftiga affärsstrategier som kan konverteras till kundvärde och marknadsmöjligheter
 • Plattformsbaserade affärsmodeller och värde i nätverkseffekter

Time for value

 • Tid för innovationer som ger energi och stolthet
 • Balans i livet för långsiktighet och hållbarhet

Some clients we work with

https://www.worksystem.se/
https://svarvning.nu/
http://www.vaggeryd.se/
https://www.sveba-dahlen.se/sv
https://www.normagroup.com/corp/en/home/
https://www.rjl.se/
https://www.eldon.com/sv-SE/
http://www.bluewall.se
https://steriks.se/
http://www.ahlins.com
https://iuc-sjuharad.se/
https://www.robotmuralist.com/
https://www.jrlab.se/
http://www.foretagarna.se
https://www.almi.se/
https://www.smalandsvillan.se/
https://www.swedoor.se/om-swedoor-jw/
https://www.trr.se/
http://www.skeppshultsupply.se
https://sciencepark.se/
http://www.inwido.com
http://www.skeppshultstegen.se
http://www.alackering.se
https://www.idata.se/
https://steelform.se/
http://BLB%20Industries
https://www.junic.se/sv/
http://proficore.se/
http://www.alakiernia.pl
http://www.vpp-system.se
https://tikspac.com/
http://www.laholmsglas.se
http://IPGlass
https://www.bohnenkamp.se/
http://www.sivab.com/
http://www.husqvarnagroup.com
http://www.mpq.se
https://pmccylinders.se/sv/

Licenses & Certificates

http://www.ipu1973.se
http://Professional%20Scrum%20Master%20I

The Challenge

Översätta ny teknologi till strategier och avkoda det okända i omvärlden när vi inte kan förlita oss på historiska antaganden. Utveckla ledare och organisation för att hantera nya kundbehov och människor i ett nätverkssamhälle.

The Solution

Att avkoda det komplexa i en global uppkopplad omvärld där vi utvecklar och planerar för framtiden samtidigt som den dagliga verksamhet pågår och ständigt förbättras.
Att använda människors drivkrafter och finna nya synsätt som skapar potential i verksamheter med tillgångar man har eller inte ens vet att man behöver.

The Result

Att praktiskt kunna driva verksamheten idag samtidigt som man utvecklar morgondagens nya affärsmodeller med strategiska partnerskap i ett nätverkssamhälle och riskeliminering i en globalt uppkopplad värld.
En företagskultur med ledarskap och medarbetarskap som tryggt hanterar en osäker och ständigt föränderlig omvärld.

Are you ready?

Hur analyserar vi vad som händer i omvärlden och får med det i våra strategier?

Hur får vi trygga ledare i en osäker omvärld?

Hur får vi ett digitalt mindset i det löpande arbetet?

Hur får vi trygga medarbetare så kärnkompetensen stannar i verksamheten och känner motivation istället för rädsla?

We are ready

Framtiden dyker inte bara upp – någon skapar den. Varför inte vi tillsammans?

A way to your success?

Verksamhetsutveckling

 • Affärer
  Affärsmodeller för ett nätverkssamhälle

 • Verksamhet
  Verksamhetsmodeller för en föränderlig värld

 • Styrning
  Strategier och målstyrning med effekt

 • Business plans
  Proaktiva framsynta affärsplaner

 • Kartläggning
  Analyser och beslutsstöd

 • Stöd
  Rådgivning och mentorskap

HOW? I ett långsiktigt partnerskap, vid behov eller i utbildningsform först för att sedan skräddarsy för verksamheten?

People skills

 • Förändring
  Förändringsledning som verkligen får effekt

 • Kultur
  En verklighet av riktiga interna ambassadörer

 • Innovation
  Metoder för att utveckling ska ske på alla nivåer i organisationen

 • Digitala verktyg
  Hjälpmedel för ledare att lägga tid på det som får effekt

 • Människor
  Personligheter och team

HOW? I ett långsiktigt partnerskap, vid behov eller skräddarsydda workshops för verksamheten?

Process och funktionsutveckling

 • Till önskat läge
  Skapa en framåtlutad funktion för framtiden

 • Automation
  Automation i processer för ökat värdeskapande

 • Ansvar
  Informationssäkerhet och dataskydd

 • Projektledning
  Spetskompetens i förändringsprojekt

HOW? I ett långsiktigt partnerskap, vid behov eller i utbildningsform först för att sedan skräddarsy för verksamheten?

Strategiska partnerskap

 • Lösningar
  Ett ekosystem av experter inom olika områden för er framgång

HOW? Vi letar de kompetenser och experter ni behöver i våra nätverk och ekosystem

Coming events & trainings

Här listar vi alla våra kommande event

DIGITAL UTVECKLING & FRAMTIDENS LEDARSKAP START JANUARI 2021 - JÖNKÖPING

 • Digitalt Mindset

  Utveckla verksamheten med teknik i kombination med beteendeförändringar

 • Om kursen

  Teknikutveckling och beteendeförändringar ritar om kartan för verksamheter – direkt eller indirekt. Denna kurs kommer lära dig vad affärsmodeller behöver vara framöver och hur smarta teknikval kan göra ditt företag och produkter unika. Du får även verktygen att leda förändringsresan och kompetensskiftet.

WHERE? I Jönköpinsregionen

WHEN? Fyra heldagar 21/1, 24-25/2, samt 24/3 2021

HOW? Pris: 19.900 kr per person exkl moms

MORE? Läs mer här...

ONLINE - DIGITAL UTVECKLING & FRAMTIDENS LEDARSKAP START JANUARI 2021 - JÖNKÖPING

 • Digitalt Mindset

  Utveckla verksamheten med teknik i kombination med beteendeförändringar

 • OM KURSEN

  Teknikutveckling och beteendeförändringar ritar om kartan för verksamheter – direkt eller indirekt. Denna kurs kommer lära dig vad affärsmodeller behöver vara framöver och hur smarta teknikval kan göra ditt företag och produkter unika. Du får även verktygen att leda förändringsresan och kompetensskiftet.

WHERE? Digitala möten via Zoom

WHEN? Fyra halvdagar under våren 2021. Vi återkommer med exakt datum inom kort!

HOW? Pris: 12.900 kr per person exkl moms

MORE? Läs mer här...

Networking

Oavsett om du är en global börsnoterad koncern, en lokal enterprenör, en nystartad verksamhet eller bara någon med en idé eller en pågående idé om ett projekt. Du borde skicka ett mail till oss.

Kontakta oss på anne-lie@andpeople.se

Access to talent

Vi söker access till unga och äldre talanger. Människor som har en passion för att dela idéer och förverkliga fantastiska uppdrag tillsammans med oss.

Skriv till oss på jobs@andpeople.se